Доставяне на стойност в проектни фази: предварителен анализ и проектиране, разработване и внедряване

Cayenne
 

Тази бизнес симулация е разработена в два варианта. Първият вариант е насочен към проектните фази предварителен анализ и проектиране, вторият вариант към фазите разработване и внедряване. Изберете в коя сесия искате да участвате!

Една компания току що е приключила голям проект и не е постигнала планираната бизнес стойност. Използвали са повече ресурси, сроковете са удължени, и нито спонсорите, нито крайните потребителите са доволни от резултатите. Участниците в симулацията трябва се върнат назад във времето, за да открият проблемите на проекта и да постигнат по-добър резултат.

Казват, че можем да се поучим от грешките си. Това е вярно, само ако разберем какво наистина се е случило.

Участниците трябва да открият признаците и симптомите на потенциални проблеми и да се справят с тях, но с ограничени ресурси. Сценарият на симулацията е създаден по внедряване на бизнес ИТ система. Предизвикателствата са често срещани и познати:

 • Ключовите заинтересовани страни не са въвлечени – привличаме ги, или се доверяваме на собствената си преценката?
 • Появяват се нови изисквания – актуализираме обхвата на проекта, или се придържаме към първоначалния план?
 • Екипът е претоварен от работа – вземаме бързо решение, или следваме процедурата?
 • Резултатите не съответстват на бюджетните цели и крайните срокове – нагласяваме цифрите, или поставяме реалистични цели?

Участниците бързо разбират, че не могат да угодят на всеки постоянно. Изкуството на управлението на проекти е да постигнате баланс между нуждите на ключовите заинтересовани страни – спонсорите и управителния съвет, екипът и крайните потребители, за да постигнете максимална стойност.

Какво ще научите от симулацията

Бизнес симулацията е подходяща за всякакви компании и проекти. Сценарият е създаден по внедряване на ИТ система, но е подходящ за проекти от подобен мащаб. Симулацията е насочена към всеки участник в проекта, или чиято работа е засегната от проекта – не само мениджъри на проекта, но също членовете на екипа, висши мениджъри, външни консултанти, експерти и крайни потребители, както и техническа поддръжка.

Типични ползи

 • Стартиране на нов проект – да създаде разбирателство и подготвеност сред всички участници и да осигури успешен резултат
 • Връщане на съществуващ проект в график чрез релокиране на ресурси и подобряване на комуникацията
 • Установяване на добри условия за успешни проекти между доставчици и техните клиенти
 • Използване на общ език и разбирателство между експертите и неекспертите в проекта
 • Допълнително обучение по управление на проекти, насочени към административни или оперативни дейности

Ключови резултати

Бизнес симулацията дава ценен опит от истински проблеми по време на проект. След края на симулацията, участниците ще научат как да:

 • Постигат по-добър баланс между нуждите на различните заинтересовани страни
 • Избират и използват ключови метрики за производителност
 • Забелязват признаци и симптоми на потенциални проблеми
 • Използват придобитите умения за настоящите си служебни проекти

 

Доставено от:
elm-logo