Как да поведем хората през организационните промени

От Орлин Маринов
Консултант по сигурност и управление на услуги, лектор, ITCE

Почти всеки един проект внася малка или голяма промяна в съществуващата организация. За да е успешна тази промяна, е много важно проектният екип да е ентусиазиран и изцяло отдаден за осъществяването на подобна организатионна промяна.

За мениджърите на проекти и техните екипи, промяната е рутинна работа и не представлява заплаха. Не трябва да забравяме, че има хора, чиято работа ще бъде повлияна от организационната промяна – те ще изпитат стрес от новата ситуация и могат да попречат на осъществяването на промяната.

В тази презентация ще научите практики от различни проекти и личен опит в управлението на хора по време на организационна промяна, комуникация в проекти и как да събудим ентусиазъм и отдаденост към промените.

The whole presentation