Как клиентското преживяване променя начина, по който управляваме проектите

От Георги Камов
Консултант, мотивационен лектор, партньор, Designthinking.bg

Промяна. Живеем в свят, в който предлагането на продукти и услуги вече не е достатъчно. Клиентите ви очакват преживяване, което да остави у тях трайно впечатление. Заявлението “Съдържанието е най-важното!” вече не е достатъчно – сега клиентското преживяване е най-важното. А то не може да бъде управлявано така, както управлявахме производство във фабрика.

Предизвикателства. Клиентите бяха отговорност на отделите за работа с клиенти. Вече не е така – отмина времето, когато просто да изпълните изискванията по договора, или да доставите в срок, или да доставите според спецификацията бяха конкурентни предимства. Нуждаете не просто от по-добро клиентски обслужване. Нуждаете се от организация, която е насочена главно към клиентите, организация захранвана от творчество, която да създава и да използва нови възможности.

Възможности. Ако мениджърите на проекти искат да постигат успехи днес, те трябва са съсредоточени в преживяването на клиента по време на целия проект. Критериите за успешен проект се променят – преди беше достатъчно просто да управлявате проекта добре. Да се приключи в срок, да се изпълни списъка с изискванията, да не се надхвърли бюджета и да се постигне определена ефективност и качество. Днес клиентите очакват да бъдат впечатлени, изумени, изненадани. И това важи както при работата с фирми, така и при директното обслужване на крайни клиенти. В днешно време мениджърите на проекти се превръщат в мениджъри на корпоративната култура.

Цялата презентация