Изборът пред организацията в 21 век: да се трансформираш или да не бъдеш?

От Зорница Николова
Agile коуч, инструктор и практик, Leanify Ltd.

Съвременното поколение таланти е съставено от проактивни, иновативни, ангажирани от каузи и готови да се борят за тях професионалисти.

Какви са характеристиките на организациите, които са способни да привлекат и задържат тези хора:

  • Лидерство, култура, начин на мислене, комуникация, организационна култура.
  • Новите видове организация – холокрация, социокрация.
  • Промяна от начин на мислене „печалба-загуба“ към начин на мислене „печалба-печалба-печалба“ (индивид-клиент-фирма).

Основното предизвикателство пред традиционните компании и лидери е да се трансформират, за да бъдат конкурентни.

Успешните организации на 21 век са различни от тези, които познаваме от миналия век. В тази презентация ще дискитураме:

  • Какви са тези разлики и как те са предизвикани от редица промени, които се случват глобално.
  • За да се адаптират към съвременните условия, организациите трябва да се трансформират цялостно – от структура и процеси до култура и начин на мислене.
  • Трансформацията се случва по-ефективно, когато има воля и пример от лидерите, но това не е задължително – всеки може да е катализатор на позитивна промяна в своята организация.

 
Цялата презентация