Как да реализираме проектите си по-бързо, с по-ниски разходи и да се подготвим за света на бъдещето

virtual-team
 
Уъркшопът ще представи доказани в практиката техники за управление на виртуални екипи (разположени в различни локации). В процеса на работа ще откриете как да:

  • поставяте оптимални цели;
  • разкриете индивидуалните силни страни;
  • изградите стабилна връзка между членовете на екипа;
  • създадете структура за ефективна комуникация;
  • създадете “работна култура”, основана на диалог, споделени усилия, признание и дух на победа.

Доставено от:
peter-ivanov

 

 

Цялата презентация