Промяна. Предизвикателство. Възможност. Уникалният опит в хуманитарни проекти на Центъра за проектни услуги към ООН

От Рикардо Варгас
Директор, Инфраструктурно и проектно управление, Център за проектни услуги към ООН

В настоящата презентация Рикардо ще сподели опита на Центъра за проектни услуги към ООН (ЦПУ към ООН) – в контекста на хуманитарни проекти и проекти за социално развитие. За 2014 г. 7500 служителя и 300 мениджъра на проекти от Центъра, са приключили над 1200 проекта в цял свят.

Цифрите са красноречиви за това, пред какви трудности са изправени хората от Центъра за проектни услуги към ООН. Рикардо ще сподели много примери за промяната, трудностите и благоприятните възможности. Ето това е работното ежедневие на Рикардо и неговия екип. Те работят в най-сложните и предизвикателни условия на Земята.

  • Представете си, че трябва да унищожите сирийска фабрика за химически оръжия, попаднала в ръцете на Ислямска Държава. Рикардо и неговия екип са се справили с това.
  • Представете си, че трябва да построите приюти за 85 хиляди човека, след земетресението в Хаити. Рикардо и неговия екип са се справили с това.
  • Представете си, че трябва да прекарате осветление в 34 бежански лагера, в кюрдската част Ирак, за 600 хиляди човека, в срок от няколко седмици. Рикардо и неговия екип са се справили с това.

И това е само началото. В своята презентация Рикардо ще ни каже честно и открито какво значи да си мениджър на проекти в подоба среда. И как той се справя с честите промени, предизвикателства и откриващи се възможности. Лекциите на Рикардо не си приличат една с друга. Защото ежедневието му преминава от една в друга по-нови и изненадващи задачи, родени в един безкрайно променящ се свят.

Цялата презентация