Мелексис

mlxlogoМелексис проектира, произвежда и предлага на пазара решения в областта на микроелектрониката, които предоставят добавена стойност на световната автомобилна, промишлена и потребителска индустрия. За повече от 25 години, високотехнологичния иноватор Мелексис работи и дава своя значителен принос за едно устойчиво бъдеще.  Продуктите в областта на микроелектрониката, които компанията произвежда, отговарят на търсенето и нуждата в световен мащаб от „по-зелени“, по-безопасни автомобили, по-интелигентни машини и по-екологични сгради.

Мелексис е белгийска компания основана през 1989 г. с присъствие в: Белгия, България, Германия, Украйна, САЩ, Италия, Франция, Швейцария, Китай, Япония и Филипините. В България Мелексис оперира от 2000 г. и развива развойна и производствена дейност с екип от 300 професионалисти. В последните години високотехнологичната индустрия бележи голям ръст и се развива с високи темпове. Като част от този пазар Мелексис се стреми към една от първите позиции в областта на иновациите. Компанията поддържа едно от най-високите нива на инвестиции в развойна дейност. От 2000 г. екипа в София създава над 40 нови продукта в областта на микроелектрониката, а  през 2014 г. компанията е наградена за „Най-успешна иновативна фирма“ от Българската-Търговско Промишлена

Върнете се към: Спонсори