Мениджъри на проекти от следващо поколение: успешни съвети как да напредваме и да работим заедно

От Камил Мроз
Управляващ директор, European Centre for Project Excellence

Според PMI, за периода до 2020 г., всяка година по света ще се създават нови 1.57 млн. работни места в сферата на управлението на проекти. Така, че 21 век се оказва много добро време за начало на кариера за мениджъри на проекти. Но бъдещето на управлението на проектите няма да се крепи на днешното статукво, а по-скоро на възможностите за адаптиране към условията на 21 век разнообразие, сложност, бързи промени и взаимозависимости. Трябва да оценяваме тези условия и да ги използваме в своя полза, за да бъдем успешни млади мениджъри на проекти.

Тази презентация се състои от трудните уроци, съвети и насоки, от моят опит в управлението на проекти – професията на 21 век. Моят опит беше формиран от постоянното търсене на баланс между гореспоменатите условия на средата и изкуството на управлението на проекти (личностни умения), науката (методологии), но преди всичко – практически опит в управление на проекти (професионален, доброволчески инициативи, студентски опит и изграждане на връзки между различните поколения).

Ще споделя с младите мендижъри на проекти моята рецепта за успех в 21 век. И също така ще предложа практически съвети към по-опитните ветерани в управлението проекти, как да работят заедно с младите си колеги.

Съветите за успешна кариера в управлението на проекти включват:

  • Напуснете зоната си комфорт и станате доброволец да водите проект.
  • Сертифицирайте се и се запознайте с научната страна на управлението на проекти.
  • Практикувайте личностни умения и развийте емоционална интелигентност (Изкуството на управлението на проекти)
  • Обичайте промените и младежкия начин на мислене, защото младото поколение носи промяната в себе си
  • Технологиите промениха правилата на играта – използвайте ги в своя полза.
  • Потърсете си ментор и създайте силни връзки между различните поколения.

 
Цялата презентация