Възможностите се отварят за хората, които вече работят за тях

“Възможностите се отварят за хората, които вече работят за тях”
Джаксън Браун

От Агнешка Мария Гасперини
Регионален ментор на PMI за Централна Европа

Бизнесът, правителството, организациите с нестопанска и образователна цел се нуждаят от лидери, които да могат ефективно да управляват сложни променливи ситуации и същевременно да си свършат работата.

В един глобален обзор за 2015 година, световният икономически форум отбеляза липсата на лидерство като фактор и го постави като предизвикателство номер 3 за предстоящите 12-18 месеца.

Към момента съществува дефицит на лидерски умения и това е сериозен проблем. Още по-голяма тревога буди фактът, че съществува пропаст между лидерските качества в днешния ден и необходимите лидерски качества на утрешния ден.

За да повишат лидерският си капацитет, организациите трябва да използват стратегически и тактически подходи.

Настоящата сесия ще представи данни от изследване проведено от Center for Creative Leadership и American Productivity and Quality Center от проучване за дефицита на лидерство. Резултатите от проучването сочат, че и организациите, и лидерите ще имат ползи от инвестиции в развитие и насърчаване на лидерството.

Цялата презентация