Регистрация

Попълнете формата за регистрация:

Отстъпки за групови резервации:

  • За групи над 3 човека, получавате 3% отстъпка.
  • За групи над 5 човека, получавате 5% отстъпка.
  • За групи над 15 човека, получавате 10% отстъпка.

При регистриране на групи, моля да:

  1. Изберете броя на участниците и категорията на билетите, спрямо това да ли са членове или не на PMI Bulgaria Chapter или са студенти
  2. Попълнете нужната информация за всеки участник
  3. Попълнете нужните фирмени данни за издаване на фактура от  PMI Bulgaria Chapter

След успешна регистрация, очаквайте емайл с информация за възможните начини за получаване на фактурата.

Ако имате въпроси или нужда от помощ, може да се свържете с нас на registration@pmi.bg.