Телелинк

logo_telelinkТелелинк е водещ системен интегратор в Централна и Източна Европа. Ние сме екип от повече от 500 души със задълбочени познания в областите на Мрежова инфраструктура, Системна интеграция и Сигурност и автоматизация, което ни прави една от компаниите с най-много сертифицирани експерти в регионите, в които оперираме.

Основахме нашата компания преди 14 години в България и за това време успешно разширихме присъствието си до 8 страни в Европа, като най-новият ни офис отвори врати в Германия.

За тези години натрупахме безценен опит, участвайки в най-важните, сложни и престижни ИКТ проекти в региона (както в частния, така и в публичния сектор), в много други страни по света, както и в големи проекти с почти всички известни телекоми.

Една от причините да сме изключително успешни е, че ние сме проектно ориентирана организация – всяка една поръчка или договор от клиент се изпълнява като отделен проект и се ръководи от съответен Ръководител проект. Управлението на проекти е залегнало още от създаването на компанията като за тази цел следваме PMI стандарта и методологията адаптирани към спецификата на бизнеса и пазара в България, както и към бизнеса във всяка друга страна, в която работим.

И поради това успешно предлагаме широка гама от услуги и решения за мрежова инфраструктура (безжични мрежи, оптични мрежи, публична инфраструктура), системна интеграция (корпоративна мрежи, обединени комуникации, видеоконференции, изчислителни центрове, информационна сигурност, иновативно здравеопазване) и сигурност и автоматизация (интелигентни транспортни системи, системи за ранно оповестяване, сигурността на критичната инфраструктура, интегрирани системи за гранична охрана, интелигентни сгради).

Във всичко, което правим, винаги се стремим да бъдем на ръба на иновациите. Не е чудно, че сме предпочитаният системен интегратор в региона.

Върнете се към: Спонсори