Virtual Power Teams

peter-ivanovПетър Иванов е водещ лектор и коуч (Keynote speaker & Executive coach) с над 20-годишен международен опит като старши мениджър на мащабни проекти. Стартира компанията Virtual Power Teams през 2013 г., когато се отказва от своята успешна кариера и се заема със самостоятелна практика. Компанията специализира в темата управление на виртуални екипи или такива, които работят от разстояние на различни места в града, страната и по света.

Virtual Power Teams организира специализирани семинари и вътрешнокорпоративни обучения на водещи фирми и организации у нас и в чужбина.

Преподаваните техники целят да:

  • превърнат географското разстояние в предимство;
  • предложат система за успешно разрешаване на конфликтите вътре в екипа;
  • обучат участниците как да общуват с новото поколение колеги и мениджъри;
  • осигурят достъп на фирмите до по-качествени ресурси с по-ниски разходи;
  • отворят вратите към света на бъдещето.

Върнете се към: Партньори